logo abaktax

Dlaczego Outsoursing

Outsourcing polega na powierzaniu wysoko wykwalifikowanym wykonawcom z zewnątrz części wewnętrznych decyzji i działań firmy.

Proces księgowo-podatkowy w przedsiębiorstwie składa się z szeregu procesów składowych, które mogą być realizowane na zewnątrz lub wewnątrz przedsiębiorstwa.

Poniżej przedstawiamy porównanie ich realizacji

 

Firma zewnętrzna

(biuro obsługi rachunkowej i doradztwa prawno-podatkowego)

Pracownik

(księgowość i obsługa prawno-podatkowa prowadzona w firmie)

Firma pobiera stałe wynagrodzenie

Pracownik pobiera stałe wynagrodzenie

Nie choruje

Może udać się na zwolnienie lekarskie

Niskie koszty zarządzania kontraktem

Wysokie koszty utrzymania pracownika (kodeks pracy)

|Brak kosztów szkoleń – podnoszenia kwalifikacji

Konieczność szkolenia, aby sprostać ciągłym zmianom w przepisach rachunkowo-podatkowych

Brak problemu ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników

Przerwy urlopowe i inne świadczenia dla pracowników

Doświadczenie to suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla różnych podmiotów gospodarczych

20-letnia praktyka pracy w jednym zakładzie jest tylko 20-krotną roczna praktyką pracy

Zawsze można zmienić usługodawcę na innego w razie niezadowolenia z wykonanej pracy

Niezadowolenie z pracownika wiąże się z problemem znalezienia wykwalifikowanego następcy

Dodatkowe zlecenie jest przyjmowane za odpowiednio wyższą opłatę

Dodatkowe czynności są realizowane w godzinach nadliczbowych, ale w ograniczonym wymiarze

Niskie koszty rozwiązania umowy

Duże koszty rozwiązania umowy o pracę

Dowolny okres wypowiedzenia umowy (zawarta klauzula)

Obowiązują odpowiednie okresy wypowiedzenia umowy o pracę (kodeks pracy)

Łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy

Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków

Wysokie kompetencje obsługującej firmy, duży obiektywizm w doborze zasad rachunkowo-podatkowych

Brak obiektywizmu w doborze zasad, pracownik wykonuje pracę najwygodniejszą dla siebie

Można zagwarantować sobie bezpieczeństwo przetwarzania danych

Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi informacjami dla firmy. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w procesie

 

 

 

  Źródło: Jacek Zieliński; Doradztwo podatkowe i księgowość w zaawansowanych formach outsourcingu. FORUM Doradców podatkowych  nr 10/2000

 

 

 

 

 

 

banner-2

banner-3

banner-14

 

monety