logo abaktax

Księgowość

Księgowość w formie outsourcingu - powierzoną i prowadzoną w całym zakresie w kancelarii, jak też w części lub całości w siedzibie zleceniodawcy – na jego życzenie (i z wykorzystaniem jego sprzętu komputerowego i oprogramowania) w skład której wchodzą w szczególności:

· Obsługa rachunkowo-księgowa: opracowanie przez biuro rachunkowe zasad polityki rachunkowości (w tym zakładowego planu kont według bieżących potrzeb firmy), szczegółowe sprawdzanie źródłowych dokumentów finansowych, księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu systemu komputerowego i oprogramowania dostosowanych do potrzeb klienta, posiadanych przez biuro rachunkowe (korzystamy m.in. z następujących programów finansowo-księgowych: CDN OPTIMA, ENOVA, BONUS, POLSYSTEM). W porozumieniu z klientem i na jego życzenie możliwe jest prowadzenie księgowości on-line przy zastosowaniu oprogramowania CDN COMARCH,

· Prowadzenie przez biuro rachunkowe ksiąg przychodów i rozchodów,

· Prowadzenie przez biuro rachunkowe ewidencji zryczałtowanych form opodatkowania,

· Prowadzenie przez biuro rachunkowe rejestrów i rozliczanie podatku VAT, VATUE,

· Sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych VAT, VATUE i innych wraz z przygotowaniem odpowiednich przelewów bankowych ( biuro rachunkowe jest przygotowane do elektronicznego przekazywania deklaracji do urzędów skarbowych z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego,

· Sporządzanie przez biuro rachunkowe sprawozdań finansowych,

· Sporządzanie przez biuro rachunkowe analiz ekonomicznych,

· Prowadzenie przez biuro rachunkowe ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

· Okresowe sporządzanie przez biuro rachunkowe sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,

Dlaczego outsourcing ?

Kurs Walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

banner-2

banner-3

banner-14

 

monety