logo abaktax

Opłaty środowiskowe

W związku ze zbliżającym się terminem składania informacji na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (31 lipca 2012) przypominamy wszystkim osobom o konieczności przesłania do Urzędu Marszałkowskiego danych o zużyciu paliw samochodowych oraz grzewczych za I półrocze 2012.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska - nakłada obowiązek składania wykazów (deklaracji) zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat przez wszystkie podmioty, które korzystają ze środowiska.
Dotyczy to emisji gazów lub płynów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania w silnikach spalinowych oraz kotłów opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej używają samochodów lub/i paliw do ogrzewania, zobowiązani są co pól roku składać taka informację do właściwego Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ. Niezłożenie informacji w terminie może skutkować nałożeniem kar administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Kancelaria Podatkowa ABAK TAX s.c. biuro rachunkowe przy ul Podwale 37-38 51-128 Wrocław, wprowadza do swojej oferty nową usługę i proponujemy wykonanie powyższych wyliczeń za konkurencyjne ceny:

- opłaty z tytułu użytkowania środków transportu - od 80 zł netto (w zależności od ilości samochodów użytkowanych w firmie)
- opłaty z tytułu zużywania paliw grzewczych - 100 zł netto

Znajdź nas w Google wpisując hasła: rachunkowość Wrocław, kadry i płace Wrocław, pełna księgowość Wrocław, książka podatkowa Wrocław, Wrocław biuro rachunkowe, księgowa Wrocław ,księgowość Wrocław ,księgowy wrocław, biuro podatkowe wrocław, zwrot VAT budowlany, PITY wrocław, kancelaria podatkowa Wrocław, doradztwo podatkowe wrocław, doradca podatkowy Wrocław, biuro rachunkowe Wrocław.

banner-2

banner-3

banner-14

 

monety