logo abaktax

Zwrot VAT za materiały budowlane

Ostatni rok zwrotu VAT za materiały budowlane

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wzrosła stawka VAT na część materiałów budowlanych z 7% na 22 %(obecnie 23%). Aby złagodzić szok cenowy Polacy mogą ubiegać się o zwrot różnicy w podatku. Zwrot dotyczy jednak tylko udokumentowanych wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe po 30 kwietnia 2004 r.

1. Kto może uzyskać zwrot części VAT za materiały budowlane
1) Wymagane dokumenty
Aby starać się o zwrot, należy udokumentować wydatki. Wymaganymi dokumentami są:
Ø faktury za materiały budowlane,

Ø pozwolenie na budowę (jeśli inwestycja go wymagała), materiały nie muszą być zakupione po uzyskaniu pozwolenia na budowę!

Ø formularze: VZM-1, VZM-1A (ew. VZM-1B), dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

2. Jakie warunki trzeba spełnić aby starać się o zwrot VAT

Aby starać się o zwrot VAT za materiały budowlane należy spełnić kilka istotnych warunków związanych zarówno z samą inwestycją, jak i z użytymi na jej potrzeby materiałami.

Warunkami koniecznymi do odzyskania VAT są:

1) poniesienie wydatków w związku z:

Ø budową domu mieszkalnego,

Ø nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne,

Ø przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, lub jego części (np. pomieszczenia) na cele mieszkalne,

Ø remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Jeśli inwestycja miała mieszany cel: mieszkaniowo- usługowy (np. budowa domu, na parterze którego ma być prowadzony sklep)- można odzyskać VAT za materiały budowlane, w części przypadającej na powierzchnię mieszkaniową.

2) udokumentowanie wydatków fakturami VAT ;

3) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości- rozumie się przez to takie prawo, które umożliwia korzystanie z nieruchomości/budynku/lokalu m.in.:

Ø własność, lub użytkowanie wieczyste,

Ø umowy cywilne: najmu, dzierżawy, użyczenia,

Ø prawa spółdzielcze: lokatorskie i własnościowe;

5) posiadanie pozwolenie na budowę, jeżeli inwestycja tego wymagała. ( np. budowa domu).

Nie można wnosić o zwrot VAT za usługi (robociznę).

Kurs Walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

banner-2

banner-3

banner-14

 

monety